הריש :::
םיינוויה םילאה ץיזמוקב
"ןוקילה"ב םסרופ

Kumzitz.gif (18606 bytes)

1 הטנוס
"ןוקילה" ב םסרופ
 

nisan1.gif (7457 bytes)

 

2 הטנוס

nisan2.gif (12743 bytes)

 

3 הטנוס 

lahat.gif (4477 bytes)